TECHNICKÉ PLASTY

POLYPROPYLEN - PP

Polypropylen patří do skupiny základních konstrukčních termoplastů, ze kterých se vyrábí různé desky, tyče a svařovací prvky. Podle způsobu výroby se polypropylen dělí na různé typy, které se liší svými vlastnostmi a oblastí optimálního použití.

Nejčastější použití:

 • skladovací nádrže
 • přepravníky mořící vany
 • ventilátory
 • konstrukční díly pro chemická zařízení a přístroje
 • pračky plynu
 • odlučovače kapek a šroubové odlučovače
 • manipulační zařízení apod.

PP H (homopolymer)

Mnohostranně použitelný plast s vysokou odolností proti chemikáliím a vynikající tepelnou odolností.

Vlastnosti:

 • pevnost a tuhost
 • vysoká odolnost proti chemickému poškození
 • nižší vrubová pevnost
 • vyšší teplota pro trvalé použití do cca + 110 °C (pokud výlisek není namáhán při jmenovité hodnotě)
 • lze používat i při nízkých teplotách do – 10 °C za podmínky malého mechanického namáhání,
 • zdravotní nezávadnost
 • velmi dobré elektrickoizolační vlastnosti
 • odolnost vůči absorpci vlhkosti

Nejčastější použití:

 • nádrže
 • konstrukční díly pro chemické přístroje a zařízení vyžadující vysokou pevnost a vynikající odolnost vůči chemikáliímBarevné provedení:

Barevné provedení: bílá, šedá

Tloušťka: 0,33 - 1,8 mm

Rozměry: 1400 x 1000, 650 x 1000, 800 x 1200

PP R (random copolymer)

Tento typ polypropylenu má oproti homopropylenu PP H vylepšenou rázovou houževnatost, kterou lze v oblasti nízkých teplot zvýšit přidáním etylenu. Současně má však sníženou tuhost a pevnost.

Vlastnosti:

 • PP R má vyšší rázovou houževnatost než PP H
 • vyniká velmi vysokou odolností vůči chemikáliím
 • má nižší pevnost a tuhost ve srovnání s PP
 • teplotní hranice pro trvalé použití max. 90 °C a min. – 20 °C
 • je zdravotně nezávadný
 • má velmi dobré elektroizolační schopnosti
 • je odolný vůči absorpci vlhkosti

Nejčastější použití:

 • konstrukce chemických přístrojů
 • konstrukce nádrží apod.

Barevné provedení: Velmi dobrá průhlednost a lesk.

PP B (block copolymer)

Block copolymer má lepší rázovou houževnatost než homopolymer a vyniká především při nízkých teplotách. Je tuzší než PP R.

Vlastnosti:

 • maximální rázová houževnatost nezpevněných polypropylenů
 • velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím
 • nižší pevnost a tuhost ve srovnání s PP-H
 • horní mez teplot pro trvalé použití do cca +80 °C
 • dolní mez teplot pro trvalé použití až do -30 °C
 • zdravotní nezávadnost
 • velmi dobré elektrické izolační vlastnosti
 • velmi nízká absorpce vlhkosti

Nejčastější použití:

 • konstrukční díly s dlouhou životností, které bývají vystavovány rázovému zatížení a teplotám pod bodem mrazu

PP F (flame resistant)

Homopolymerní polypropylen je vyplněný ochrannými látkami, které ztěžují zapálení i hoření. Tento materiál je i přes svou ohnivzdornost zdravotně nezávadný.

Vlastnosti:

 • špatná hořlavost – nesnadno zápalný podle DIN 4102, klasifikace B1
 • hranice teplot – max. + 110 °C, min. – 10 °C
 • velmi dobré elektroizolační vlastnosti

Nejčastější použití: 

 • součásti, které musí splňovat zvláštní podmínky v souladu s protipožární ochranou (např. do větracích zařízení apod.)

POLYETYLEN - PE

Polyetylen (PE) je nejvíce vyráběným a používaným plastem. Polotovary z PE patří do skupiny základních konstrukčních termoplastů. Podle způsobu výroby se PE dělí na různé typy s odlišnými vlastnostmi a oblastí použití.

PE 300 (HD)

PE 300 (HD) je polyetylen vyrobený nízkotlakým lisováním, díky čemuž má vysokou hustotu (odtud označení HD – High Density). Vyniká vysokou odolností vůči chemikáliím a dobrou rázovou houževnatostí při nízké teplotě.

Vlastnosti:

 • odolnost vůči roztokům soli, louhům a rozpouštědlům
 • vyšší rázová houževnatost v porovnání s PP
 • menší pevnost a tuhost oproti PP-H
 • velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím
 • velmi nízká absorpce vlhkosti
 • dobré elektrickoizolační schopnosti
 • zdravotně nezávadný
 • horní mez teploty pro trvalé použití cca 80 °C
 • možnost trvalejšího použití při velmi nízkých teplotách až do – 50 °C

Nejčastější použití:

 • konstrukce chemických přístrojů, zařízení a nádrží
 • skladovací a přepravní nádrže
 • mořící vany
 • jámy na skládce
 • hlubokotažné součásti
 • odsávací zařízení
 • ventilátory
 • leptací zařízení
 • zařízení na vyvíjení filmu
 • kryty a součásti přístrojů
 • ochrana kořenů

Barevné provedení: přírodní, mléčná, černá, jiné na objednávku

Tloušťka: 1,0 – 20,0 mm

Rozměry: 1000 x 2000 mm (1-40mm) , 1500 x 3000 mm (2-30mm)

PE 500 (HMW)

Polyetylen se zvýšenou molekulovou hmotností (High Molecular Weight) a vyšší pevností.

Vlastnosti:

 • vynikající odolnost vůči nízkým teplotám až do – 200 °C
 • vrchní mez teploty pro trvalé použití do cca 80 °C
 • velmi dobré elektroizolační schopnosti
 • velmi nízká absorpce vlhkosti
 • zdravotní nezávadnost
 • vynikajicí chemická odolnost
 • odolnost proti radiaci (paprsky gama, rentgen)
 • vyšší pevnost než u PE-UHMW
 • vrubová houževnatost bez lomu
 • pevnost v tahu 28 N / mm
 • hustota 0,96 g / cm

Nejčastější použití:

 • konstrukce strojů, u nichž je vyžadována vyšší pevnost a působení chemikálií při nízkých teplotách
 • kuličková a kluzná ložiska
 • základy lisů
 • nárazové a pažinové ochranné lišty
 • vedení křivek
 • šnekové dopravníky a transportéry
 • dopravní hvězdy
 • kluznice
 • základy řezacích strojů
 • ozubená kola

Barevné provedení: natur (bílá),černá, světle a tmavě modrá, červená, žlutá, růžová

Tloušťka: 1 – 200 mm

Rozměry: 2000 x 1000 mm , 3000 x 1250 mm, 4000 x 2000 mm, 6000 x 2000 mm

PE 1000 (UHMW)

Polyetylen s maximální molekulovou hmotností (Ultra High Molecular Weight), díky které má vynikající odolnost vůči oděru a perfektní kluzné vlastnosti.

Vlastnosti:

 • mimořádná rázová houževnatost
 • vysoká tvarová stálost i při nízkých teplotách (do – 200 °C)
 • zdravotní nezávadnost
 • elektroizolační vlastnosti
 • odolnost vůči vlhkosti

Nejčastější použití:

 • strojní součásti a konstrukční prvky vystavované tření
 • vysoké rázové energii a agresivním látkám či mechanickému a korozivnímu zatížení

Barevné provedení: natur (bílá),černá, zelená

Tloušťka: 1 - 250 mm

Rozměry: : 1000 x 2000 mm, 1220 x 2000 mm , 1220 x 3000 mm , tyče 10 – 260 mm, délka 2000 mm

Speciální úpravy PE

Jednotlivé typy polyetylenů lze ještě dodat v dalších úpravách, které umocní jejich speciální vlastnosti.

TYPY SPECIÁLNÍCH ÚPRAV MATERIÁLŮ:

 • antistatický
 • elektricky vodivý
 • se zvýšenou rázovou houževnatostí
 • vyšší tuhost a lepší tvarová stálost díky přidanému mastku
 • speciální úprava pro konstrukci nádrží s povinným kontrolním znakem
 • se skleněnými vlákny, popř. kuličkami

Nepřehlédněte

Nová velkoplošná tiskárna

Nová velkoplošná tiskárna

OK DESIGN, s.r.o.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • IČ: 47973901
  DIČ: CZ47973901
  č.účtu: 54006811/0100
  OR u KS Ostrava odd. C/5381